onsdag 23 maj 2012

Framtidens lärande 2012

15-16 maj var jag iväg på framtidens lärande med inriktning mot lärmiljöer. Efter en smidig tåg-/bussresa landade jag i Nacka och fick uppleva många bra föredrag.
(bilden är interaktiv - tryck på någon av de små prickarna för att se lite av innehållet.)

Mässan startade med en trio som pratade om hur kunskapen kring hjärnans utveckling måste finnas med i tankarna när nya lärmiljöer utformas:

Rolf Ekman Medförfattare till boken “Lärandets grunder” från 2011 och professor i neurokemi. Rolf Ekmans budskap var att ta vara på hjärnans plasticitet - utmana hjärnan så utvecklas/omformas den. Hjärnan påverkas ständigt utifrån och den tappar möjligheter att utvecklas på områden där den inte stimuleras. Därför behöver vi ha laboratoriet med oss i bakhuvudet när vi bygger lärmiljöer.

Trevor Dolan Doktorand vid inst. för pedagogik och didaktik vid sthlm universitet.
Trevor konstaterade att den färdighet som efterfrågas i mindre utsträckning på arbetsmarknaden är rutinmässiga saker som kan ersättas med datorer (googlekunskap). Dolan menar att det fortfarande är just denna färdighet som till stora delar premieras i skolan och det måste ändras. Hjärnan behöver utmanas och ffa behöver eleverna kunskap om hur hjärnan fungerar och vilken forskning som finns på området.

Peter Lippman Arbetar över hela världen med evidensbaserad design av skolor/lärmiljöer.
Peter hade väldigt många spännande exempel på skolbyggnader som fungerar bra och tog upp för och nackdelar med att bygga/inreda på olika sätt. Något som betonades var att miljön måste ha bra basförutsättningar såsom dagsljus, god luft och en fungerande ljudmiljö. Han återkom också till rektors väldigt viktiga roll i att “bära” idén kring hur skolan ska se ut och formas och att det handlar om att jobba mot denna idé under en längre period för att få det funktionellt. Det är också viktigt att behålla lärarna i verksamheten eftersom forskning visar på att de når sin bästa nivå efter 8-20 år i yrket.

På onsdagen lyssnade jag på:

Jan Gulliksen Professor i mänsklig interaktion med it.
Jan gjorde en framtidsspaning och talade sig varm om att förändra det vi testar. Vi kan inte testa fakta om det inte är det som behövs i samhället. Han stack ut hakan och föreslog test där elever kan ha tillgång till de hjälpmedel som de är vana vid (ex. dator och internet) men att betyget avgörs av hur väl man löser uppgiften och hur snabb man är. En annan viktig del av det Jan ville framföra var att utbilda elever till att driva sig själva - ta reda på saker innan läraren gett svaren - det finns så många bra lärkanaler numera.

Jonas Christensson Delaktig i att utarbeta ljudstandarder för bl.a skolan
Han höll i en mycket bra föreläsning om akustik och hur elever kan lyftas med hjälp av att lärmiljöer byggs på rätt sätt. Den ultimata lärmiljön är utomhus (om du tar bort billjud mm) och det är den akustiken vi ska eftersträva att få inne. Ljudbilden kan dock inte göras lika  i alla klassrum - det varierar beroende på om det ska vara grupparbete eller envägsundervisning och oerhört viktigt att fundera på vid byggnation.

NE + Nordstedt
Nordstedt presenterade ett koncept (e-språk) som verkade fantastiskt att använda i språkundervisningen. De har slagit sig samman med NE och lägger upp massor av texter som grupperas efter svårighet och vilken årskurs de passar till. Texterna kan man även lyssna på och få direkt tillgån till översättningar av ord. Det finns ochså frågor att jobba med till varje text. Man kan välja mellan fyra olika språk (franska, engelska, spanska och tyska). Detta paket är en tilläggstjänst till NE och kommer till hösten - Bör kunna ersätta en och annan kursbok.

Ung agenda
Ett antal elever hade samlats för workshop utifrån frågan hur de skulle vilja ha sin undervisning och lärmiljö. De presenterade sina tankar och det var väldigt engagerade ungdomar som hade tänkt till och troligen skulle trivas ännu bättre i skolan om deras idéer gick i uppfyllelse. Vem skulle t.ex inte vilja studera naturtyper på plats i ett naturområde under några dagar istället för i klassrummet?

Rosan Busch
Har arbetat med inredningen på vittraskolan vid telefonplan och berättade om tankarna bakom olika lösningar. Det är en skola som saknar klassrum i vanlig bemärkelse - det finns istället olika miljöer i ett öppet landskap. Det förekommer inte heller så mycket stolar men väldigt många andra sittmöjligheter i form av soffor, kuddar och mattor.

Flera kommuner hade små föredrag om hur de arbetar med sin satsning kring 121 och visst hade det varit roligt om vi kunde göra det nästa år?

1 kommentar:

  1. Jag tycker verkligen att vi borde vara med nästa år. Kul med prickarna i bilden.

    SvaraRadera