torsdag 7 juni 2012

Utbildningar i Digital kompetens

Hösten 2012 kommer det att finnas 3500 elevdatorer i Partille kommun fördelade från år F-9 minst en dator/ surfplatta per två elever på alla kommunens skolor. I förskolan ökar också antalet datorer/ surfplattor och i och med den reviderade läroplanen för förskolan ställs det större krav på oss att dokumentera och följa barns lärande med hjälp av pedagogiskdokumentation. Här kan IT-verktygen vara till stor hjälp.

Så här står det under övergripande mål och riktlinjer i Lgr11:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Sedan 2006 finns det möjlighet för dig som arbetar i skola/ förskola i Partille kommun att fortbilda dig i IT och lärande på din arbetstid, utbildningen kallas för Digital kompetens. Åtta heldagar under ett läsår träffas vi för inspiration och utbildning. Du får redskap för hur du kan arbeta med några av alla de resurser som finns lokalt på datorn och på Internet. Sedan gäller det för dig att omsätta detta så att det passar för din undervisning och dina elever.

Vi erbjuder en repetitionskurs för dig som tidigare gått utbildningen men nu behöver lite "påfyllning". Denna kurs är också åtta tillfällen på onsdagar men endast halv dag. Vi ses efter lunch och arbetar ca 4 tim. Det hade varit en fördel om du här kan använda din planeringstid. Du kommer att få tid att planera dina lektioner, kan ställa frågor och så repeterar vi.

En IKT-utbildning speciellt för bildlärare. Vi kommer att arbeta med hur man redigerar bild och film på datorn och hur man kan dokumentera elevernas process. Hur man använder viss hårdvara - t ex kamera och skanner. Vi kommer att prata om upphovsrätt och andra resurser som finns på nätet.


Digitala verktyg och metoder i matematik
Utbildningen kommer att blanda inspiration och teori med praktiskt arbete med utgångspunkt från LGR11. I grupper kommer ett område inom matematiken att väljas ut som vi under utbildningen kommer att fokusera på och utveckla digitalt både vad det gäller redskap och metoder. Utbildningen är processinriktad vilket innebär att du som deltagare förväntas vara aktiv och testa dina nya erfarenheter i klass. Fyra tillfällen under hösten. Eftermiddagar från14.30-17.00 Utbildningen vänder sig till intresserade lärare i matematik. Du behöver inte vara en ”digital fena” men du bör inte vara rädd för att släppa taget om matteboken.

Du måste först tala med din chef, skolan står för vikariekostnaden, sedan anmäler du dig på det formulär till den kurs du önskar gå här nedan.
Sista anmälningsdag är 12 juni 


Förskolan - utbildare Annkin Marchiafava
Anmälan 
Digital Kompetens, Grundskolan, Gymnasiet - utbildare Anette Meyer
Anmälan 
Grundskolan, repetitionskurs - utbildare Anette Meyer
Anmälan
Bildutbildning - utbildare Lena Ragneskog
Anmälan
Matematik - utbildare Johan Unosson
Anmälan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar